Dask

Zorunlu deprem sigortası dask deprem sonucunda oluşabilecek herhangi bir doğal etken sebebiyle oluşan maddi hasarları karşılamaktadır. Bu faktörler yangın, heyecan veya yer kaymasının oluşmasının ardından dask’ın belirlediği limitler ile nakit olarak karşılanması anlamına gelmektedir. Yapılan poliçede belirlenen bu limitler kişilere nakit olarak verilmektedir. Zorunlu deprem sigortası bina içerisin de ve dışında oluşan maddi hasarları karşılamaktadır. Tavan, tabanlar, merdivenler, koridor ve çatılar bu kapsama girmektedir.  Fakat dask kişilerin evlerinde bulunan her türlü eşyayı bu kapsama almamaktadır. Kişilerin kar kaybı veya iş durmasına sebebiyet veren deprem oluşmuş ise zorunlu deprem sigortası kar kaybını ödememektedir. 

Dask Nedir? Konut Sigortası İle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Birçok konut sigortası bulunmaktadır. Daha kapsamlı koruma için yapılan konut sigortası zorunlu değilken dask zorunlu bir sigorta çeşitlidir. Konut sigortası sadece depremi değil yaşanılan herhangi bir hırsızlık ve kaza durumlarını da kapsamaktadır. Projesi olmayan ve sisteme kayıtlı olmayan binalar zorunlu deprem sigortasından faydalanamamaktadır. Konut sigortalarının birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Dask doğrudan depremin sebep olduğu zararları karşılamaktadır. Belirlenen bir poliçe bulunmaktadır. Hasarın bu poliçeyi aşması durumunda dask hasarı karşılayamamaktadır. Konut sigortası dask’ın aksine sadece evi değil evin içerisin de bulunan eşyalarına sigortalamaktır. Bazı durumlar da yapılan poliçeye bağlı olarak limitin aşılması durumunda dask limitin aşan ödemeyi yapamaz. Herkesin yaptırması mecburi olan zorunlu deprem sigortası binanın içerisin de yer alan farklı bölümleri kapsamaktadır. Zorunlu deprem sigortası yalnızca yapıları güvence altına aldığından kişilerin şahsi maddi kayıpları için ödeme yapılmamaktadır.